Deutsch | English

České Švýcarsko

Kvalitní ubytování a aktivní odpočinekÚvodní stránka » O regionu » Obce » Tisá


Tisá

Ilustrační fotografie

Obecní úřad Tisá
Tisá 205
403 36 Tisá
http://www.tisa.cz

Popis obce

Tiské stěny -  Tajemné bludiště


V zákrutách silnice z Libouchce do Petrovic leží obec Tisá, která vytváří přirozenou vstupní bránu do nejzápadnější části Labských pískovců. A právě nad Tisou (jméno obce pochází od tisů, které se zde podle pověstí vyskytovaly v hojné míře) se tyčí vysoká hradba příkrých stěn - ráj přírodovědců, horolezců a turistů. Některé z rozeklaných vrcholků skal dosahují úctyhodné výše 70 metrů a jako tajemné sudičky shlíží na okolní svět. Podle obce, kterou takto romanticky lemují, jsou nazývány Tiskými stěnami. 
Jedinečný skalní útvar vytváří ve svých hradbách skutečnou raritu - skalní město. Zákoutí, štěrbiny a rozmanité tvary často připomínají scenérie malého města - příkré stěny lemují úzké stezky jako temné ulice starého podhradí a malá prostranství mezi skalními velikány navozují dojem středověkého náměstí. Ve spletitých průchodech a křižovatkách si poutníci často připadají jako v antickém bludišti.
Cesta do skalního bludiště začíná v obci Tisá u pozdně barokního kostela svaté Anny. Stavba z roku 1786 má rokokové zařízení a je jakýmsi strážcem na počátku poutě do Tiských stěn. Úzká pěšina, poprášená bělostným pískem, vede přímo na Skalní náměstí. Odtud pak vycházejí dvě naučné stezky. Doleva míří cesta na menší okruh do Malých Tiských stěn, která se brzy stáčí zpět. Vpravo k východu pak vede trasa Velkými Tiskými stěnami. Pod strmými stěnami skal i na vrcholcích kamenných velikánů se dají strávit celé hodiny. Stezka se jako písečný had plazí pod štíhlými skalními jehlami i samotářskými věžemi. 
V nejvyšším bodě dosahují stěny nadmořské výšky 613 metrů a v délce necelého kilometru směřují k východu, kde končí u restaurace "Turistická chata".
Tiské stěny jsou významným územím i z přírodovědeckého hlediska. Můžeme zde potkat krkavce velkého i poštolku obecnou, plcha velkého, kunu skalní a pravidelně tu byl pozorován i sokol stěhovavý.
Z rostlin zde nalezneme například brusnici borůvku, hasivku orličí, či metličku křivolakou.
Nutné též připomenout, že Tiské stěny, jakožto součást CHKO Labské pískovce, byly vyhlášeny ptačí oblastí v rámci soustavy Natura 2000.
V dávných dobách bylo skalní bludiště opředeno řadou tajemných mýtů a pověstí. Do oblastí, kde dnes čile vzkvétá turistický ruch, se dříve lidé báli vkročit. Teprve koncem 18. století, kdy se začal měnit pohled člověka na přírodu, začala oblast Labských pískovců navštěvovat řada cestovatelů - zpočátku především básníci, šlechtici, malíři, či vědci. Rozvoj turistiky, jako nového způsobu trávení volného času a poznávání krajiny, tak výrazně změnil i život místních obyvatel. Vesnické obyvatelstvo zprvu hledělo s nedůvěrou na podivné návštěvníky, vstupující bez bázně do zakletých skal. Počáteční nedůvěra se však rychle rozplynula při vyhlídce na nové zdroje obživy a starousedlíci se přizpůsobili turistům, jak jen to bylo možné. Začali stavět hostince, turistické stezky, stánky nebo se nechávali najmout jako průvodci.


Nejbližší zajímavá místa - Sněžník, Ostrov a Rájec


Od Skalního náměstí vede kromě naučné stezky také červená turistická značka. Klikatí se po horním okraji stěn vysoko nad obcí Tisá a vytváří tak malebné vyhlídky na České středohoří. Červená značka pak pokračuje za Turistickou chatou do vesnice Ostrov a dále na rozhlednu na Vysokém Sněžníku (723 m n.m.).
Na Tiské stěny navazují u obce Rájec tzv. Rájecké skály. Tvoří je masív tvrdého pískovce se skalními věžemi, jehož severní část je nazývána Ptačími stěnami.
Také osadu Ostrov, nacházející se severovýchodně od Tisé, obklopují Ostrovské skály. Stěny a věže vysoké až 20 metrů jsou z velmi tvrdého pískovce, a jsou proto často vyhledávány horolezci.

Přijeďte do Tisé. Navštivte říši fantaskních tvarů a nechejte se okouzlit tajemnými bludišti skal. Zaposlouchejte se do šumění stromů a tichého větru ve světě nesmrtelných kamenných velikánů.

Informace poskytla: Lenka Ivanovká   www.ochranaprirody.cz

Turistické zajímavosti v obci


Doporučit stránku známému:Rezervační centrum

+420 412 554 286

info@ceskosaske-svycarsko.cz

Provozní doba:
Duben - říjen / 09:00 - 18:00
Listopad - březen / 09:00 - 17:00


E-mailový zpravodaj

Zadejte svůj e-mail a dostávejte zdarma novinky informačního střediska Pravčická brána.


Praktický průvodce zdarma

Informace o průvodci


Partneři

Správa Národního parku České Švýcarsko

Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Vytisknout stránku | Přidat k oblíbeným

Copyright © 2006 České Švýcarsko - turistické informace, s.r.o. / +420 412 554 286 / info@ceskosaske-svycarsko.cz
Created by SYMBIO